علوم دام

رنگارنگ دام پروری

معرفی 32 نژاد گوشتی دنیا (گاو)

معرفی 32 نژاد گوشتی دنیا

 

 

 

Angus

         یک نژاد معروف گوشتی است. دارای بزرگترین گله های گوشتی دنیا است

         رنگ آن مشکی است

         ممکن است غدد پستانی آن سفید رنگ باشد

         مقاوم به آب و هوای بد- بلوغ زودرس-چربی خیلی خوب-بازده گوشتی بالا-

         از آنها به نسبت زیاد برای بهبو د کیفیت لاشه و تولید بالا دو رگه گیری می کنند

         ژن بی شاخی غالب بر نوع شاخ دار است

         در سال 1835 رسماً به عنوان یک نژاد شناخته شده

و .........................

ادامه راهم ببینید

SAMAD QERMEZI

THE END      


...........

Angus hybrids

         از ترکیب ژنتیکی American angusو ژن نژادهای قاره ای جهت زیاد شدن گوشت ایجاد شده اند

         از نظر هیکل 8/5 آنگوس آمریکایی می باشند و از نظر خون 4/3 آنگوس آمریکایی خون دارند

         دارای چند نوع ترکیب ژنتیکی هستند

         برخی از این نژادها دارای اسکلت ضعیف اما در کل همه آنها دارای چربی marblingبالایی هستند

Barzona

         از تلفیق چهار نژادHereford-Angus- وAfrikaner-Santa Gertirudis  بوجود آمده

         دارای دو نوع شاخ دار و بدون شاخ می باشند

         به طور کلی رنگ آنها  قرمز میانه ای اما می تواند قرمز تیره یا روشن باشد

         به دلیل شرایط اقلیمی آریزونا (باران کم ، چراگاه کم ، نوسانات دما زیاد وصخرهای بودن)شخصی به نام F.N.BARD این نژاد را بوجود آورد

Beefalo

         از تلفیق نژاد گاوهای محلی وBison (نوعی بوفالو)بوجود آمده

         دارای بدنی مقاوم ، آسان زا ، کیفیت بالای گوشت

         قابلیت یافتن چراگاه را دارد.

Beef master

         از تلفیق  سه نژادHereford-Shorthorn-Brahmanبوجود آمده

         هدف از تولید این نژاد تولید بیشتر(شیر و گوشت)

         مرکز اولیه پرورش آن جنوب تگزاس بوده است

         رنگ بیشتر آنها قرمز مایل به قهوه  ای است  ولی هیچ گونه رنگ استانداردی برای آنها وجود ندارد

         در سال 1954 سازمان کشاورزی آمریکا اسم این نژاد را به عنوان یک نژاد خالص ثبت کرد

Belgian Blue

 

         دارای جثه متوسط-وزنی سنگین-عضلات حجیم-پاهای قوی-سری نسبتاً کوچک-سخت زایی بالا-کپلی شیب دار

         رنگ آنها آبی-سفید یا آبی و سفید است

         گوشت آنها دارای کمترین میزان چربی است

Belted galloway

         در اوایل قرن 19از نژاد خالص Black galloway  بوجود آمده است.

         دارای جثه متوسط-سر بزرگ و پهن-گردنی نسبتاً متوسط ، قد کوتاه ، استخوان بندی مناسب و در فصل زمستان دارای موهای بلند، بدون شاخ

         پا های جلو وعقب سیاه رنگ ودرخشندگی قرمز رنگی داشته

         قسمت میانی بدن سفید رنگ

         گاوهایی پر طاقت هستند ، با محیط زود سازگار می شوند ، راحت کنترل می شوند ، کیفیت گوشت خیلی عالی ، آسان زا و مادران خوبی هستند

Brad Ford

         درسال 1974 در شهر فلوریدا از تلفیق Brahman and Hereford بوجود آمد

         دارای بلوغ زود رس ، باروری خوب ، آسان زایی ، تولید شیر بهینه ، طول عمر خوب ، صورتی سفید رنگ، دور چشم و بدن قرمز رنگ است

         این نژاد به خاطر حس مادران اش معروف است.

Brahman

 

         مرکز اولیه پرورش آن هند می باشد

         تشخیص آنها از روی کمر وکپل وگوش های بلند کاری راحت است

         رنگ آن خاکستری است.

         به علت شرایط غذایی نا مناسب و آفات زیاد وانگل ها وبیماری ها وشرایط آب وهوایی گرمسیری سخت هندوستان قابلیت های مقاومتی خوبی پیدا کردند.

         این نژاد پوستی نرمی دارد ودارای غدد عرق ساز می باشد که این امر کمک می کند در برابر گرما مقاوم باشند

         از گاوهای مقدس هندوستان هستند

         این نژاد معروفترین نژاد دنیا است

Brangus

 

         از تلفیق دو نژاد Brahman and angusبوجود آمده

         مقاوم به شرایط جوی و بیماری و شرایط نامناسب غذایی

         دارای اسکلت خوب بدنی

         در شرایط سرد آب و هوایی دارای پوشش بدنی مو دار هستند

Braunvieh

 

         یک لغت آلمانی به معنای گاو قهوهای است

         در قرن 17 در کوه های سوئیس مشاهده شد

         دارای جثه ای متوسط هستند

         به دلیل آسان زایی وخوش مزاج بودن و قابلیت چرای خوب معروف هستند

         رنگ آنها از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره است

         دماغ و پوزه و کمروغدد پستانی وداخال پای آنها روشن تر است

         دور شانه و گردن دارای رنگ تیره تری می باشد

         قسمتی که دم به بدن وصل می شود تیره رنگ است

         دارای سم تیره رنگ و سفت می باشد.

British white

 

         دارای جثه متوسط-بدون شاخ-طبیعتی آرام، غدد پستانی خوش فرم، کمری صاف، باروری خوب،آسان زا ، گوشت بدون چربی ، شیر دهی خوب ، پر طاقت

         وزن نرآن kg 950-725است

         وزن ماده آن kg 550-450 است

         دارای جثه متوسط ، بدون شاخ، طبیعتی آرام ،غدد پستانی خوش فرم، کمری صاف، باروری خوب ،آسان زا ، گوشت بدون چربی، شیر دهی خوب ،پر طاقت

         وزن نرآن kg 950-725است

         وزن ماده آن kg 550-450 است

Buelingo

 

         دارای جثه متوسط ، نوار سفید رنگ روی کمر ، بلوغ زودرس ، مزاج خوب ، آسان زان ، باروری خوب و گوشت خوب

         رنگ شانه وکپل مشکی و قرمز آلبالویی

         وزن ماده آن kg550-450 است

         وزن نرآن kg 900-800است

Canadienne

 

         مرکز اولیه پرورش نرماندی وبریتانیا است

         در بین سالهای 1660-1608 به کبک آورده شده

         اولین گاو آمریکای شمالی است

         گاوهای پر طاقت، سازگار با آب و هوای بد

         رنگ هنگامی که به دنیا می آید روشن است ولی هنگام رشد رنگشان به مشگی و قهوه ای می گراید

         رنگ پوزه وکناره های بدن غدد پستانی وکیسه بیضه روشن است

         از شیر آنها برای تولید پنبر استفاده می شود

         به هنگام بزرگ  شدن چربی گوشت آنها کم می شود

Charolais

 

         مرکز اولیه پرورش نرماندی وبریتانیا است

         در بین سالهای 1660-1608 به کبک آورده شده

         اولین گاو آمریکای شمالی است

         گاوهای پر طاقت-سازگار با آب و هوای بد

         رنگ هنگامی که به دنیا می آید روشن است ولی هنگام رشد رنگشان به مشگی و قهوه ای می گراید

         رنگ پوزه وکناره های بدن غدد پستانی وکیسه بیضه روشن است

         از شیر آنها برای تولید پنبر استفاده می شود

         به هنگام بزرگ  شدن چربی گوشت آنها کم می شود

Chiangus

         از تلفیق دو نژاد Angus and Chianinaبه وجود آمده

         بدون شاخ-بلوغ زودرس، عضلانی-فعالیت جنسی ز یاد ، کیفیت گوشت بالا و چربی خوب

Chianina

 

         مرکز اولیه پرورش آن ایتالیا است

         در سال 1971 وارد آمریکا شد

         رنگ آن از سفید تا خاکستری است

         دارای موی کوتاه-پوست سیاه رنگ

         شاخ های آنها به طرف جلو و سیا رنگ است است ولی وقتی بزرگ می شوندروشن می شود

         معروفترین ویژگی آنها خوش فرم بودن عضلات بخصوص شانه وکمر وکپل

صورت نسبتاًکشیده دارند

 

Corriente

 

         نژاد آنها به اولین گاوهای که اسپانیادر سال 1493 به دنیای جدید معرفی کردند بر می گرد د

         مقاوم به انواع آب وهوا

         گاو های کوچک وکم چرب و چابکی هستند

Devon

 

         از قرمز تیره تا روشن یا فندوقی دیده می شوند

          در زمستان موی ضخیم ومعمولا بلند و فرفری ولی در تابستان کوتاه ونرم است.

         استخوان بندی کوتاه و کلفت-عضلاتی نرم

         وزن نرlbs 2200-1700

         وزن مادهlbs 1300-950

 

Dexter

         کوچکتین نژاد آمریکایی بوده-شیر و گوشت خوبی داشته

         معمولا سیاه رنگ هستند ولی قهوه ای متمایل به قرمز هم دیده می شوند

         در جنوب غربی ایرلند در قرن 19 توسط آقای Dexterبوجود آمد

         نسبت به جثه ای که دارد تولید شیر خوبی دارد(بعضی از آنهاسالانه بیست برابر وزنشان شیر تولید می کنند)

         نیم تنه پهن- پا های کوتاه و انتهای کمر کاملا 90 درجه است-عضلات حجیم و خوبی دارند

         از نژادIrish kerryبوجود آمده

         وزن ماده ان lbs 800 -750وزن نر آن lbs 1100-1000 است

Droughtmaster

         مرکز اولیه پرورش این نژاداسترالیا بوده.

         در آب و هوای گرم و خشکسالی دوام می آورند

         مقاوم در برابر کنه و گرما،  باروری بالا-طبیعت آرام ، بچه داری خوب ، شاخ دار و بدون شاخ(اکثرا بدونه شاخ هستند)

         قرمز رنگ هستند.از رنگ عسلی تا قرمز تیره تغییر کرده

         50%آنBrahmanو50%  آن Shorthorn است

 

Galloway

         نسبتا کوچک-موهایی بلند وموج گونه-دارای پوست کلفت ، دارای سر کوچک و پهن-گوشهای نسبتا دراز و پهن و پوشیده از مو دارند.

         دارای گردن  نسبتا دراز-شانه های بلند و زاویه دار، بدون شاخ،  مقاوم و پر طاقت ،آرام، مناسب برای تلفیق با نژادهای دیگر که به صورت سنتی با شاخ کوتاه تلفیق شده ، کیفیت گوشت بالا ، چربی خوب

         معمولا مشکی رنگ است ولی خاکستری متمایل به زرد تا قهوه ای هم دیده شده

رنگ گوساله ها قهوه ای مایل به قرمزاست

Gelbvieh

 

         یک نژاد آلمانی است

         مربوط اواخر قرن 18 واوایل قرن 19 است.

         در سال 1973وارد آمریکا شد.

         رنگ معمول آن زرد است ولی متمایل به قرمز و مشکی هم دارد.

         دارای شاخ کوتاه، پوست نرم-رشد خوب وعضلانی

         نوع بدونه شاخ آن در آمریکا تولید شده

         نوع ماده آن بخاطرقابلیت  شیردهی، باروری و آرام بود نش معروف است

Gyr

 

         اندازه آن از متوسط تا بزرگ است که بستگی به شرایط آب وهوایی دارد

         به رنگ نژاداهای شاخ کوتاه سرخ است

         نوع خالخالی یا قرمز تیره آن هم وجود دارد.

         دارای پوستی قرمز است حتی اگر ظاهر حیوان سفید رنگ باشد.

         بسیار باهوش و گاوهای کاری هستند

         موهایشان با روغنی پوشیده شده که حشرات را از خود دور می کنند.

         گاوهای اجتمایی هستند

         جنس نر آنها از گله دوری می کند

         جنس ماده آنها بیشتر حالت پرستار دارند و دور گوساله ها می تابند.

 

Hays converter

         یک نژاد کانادایی است

         جنس ماده آن به طور کلی مشکی با رگه های سفید است اگر چه رنگ قرمز وسفید در بین آنها دیده شده

         از سه نژادBrahman,Hereford,Holsteinبوجود آمده

         مقاوم برای شرایط آب و هوایی غربی

         دارای سم و پای قوی،  پستانی خوش فرم، باروری خوب، تولید شیر بالا، بلوغ جنسی زود رس

         فقط در کانادا تولید شده ودر بازار آمریکا به فروش می رسد

 

Herefrd

         یک نژاد قدیمی در انگستان است

          نژاد جدید در سال 1800 وقتی با Flandersتلفیق داده شد بوجود آمد

         نژاد قدیمی بزرگ

         نژاد جدید متوسط و قرمز رنگ و از سر تا سینه و زیر شکم وتا نوک دم سفید رنگ است.

         سینه ای پهن-پا هایی کوتاه و کلفت و قوی-بیشتر آنها شاخ دار هستند ودر کنار سر پیچ خورده

         نژاد بدون شاخ در آمریکای شمالی وانگلستان وجود دارد.

         به طور کلی اهلی و سریع رشد ودارای گوشت با کیفیت می باشد.

 

Highland

         یک نژاد اسکاتلندی است.

         در مدت 200 سال هیچ گونه تغییری در این نژاد صورت نگرفته

         قهوه ای متمایل به قرمز است یا تمام بدن طلایی رنگ است.

         جسته کوچکی دارد، موهای بلند و پشمالو، سر کوچک و پهن، شاخ دراز و رو به بالا، پاهایی کوتاه و نیرومند، مقاوم در مقابل آب و هوای سخت، دارای بلوغ دیر رس

         دارای بهترین کیفیت گوشت است.

 

Indus-Brazilian

         یک نوع zebu است.

         دارای گوش دراز وآویزان

         بزرگترین گوش را در بین گاو های دنیا دارد.

         رنگ آن از سفید تا خاکستری تیره تا متمایل به قرمز است.

         نسبت به نژاد Brahmanبلند قد تر و سبکتر هستند،  در برابر گرما و نیش حشرات پرطاقت اند(به همین دلیل در مناطق مرطوب و گرم خوب دوام آورده)

 

Normande

         یک نژاد دو منظوره فرانسوی است

         دارای پوزه پهن، شاخ کوتاه ، پستان بزرگ ،آسان زا ،طول عمر زیاد ، بچه داری خوب ، لگن بزرگ ، تولید شیر خوب، رشد گوساله سریع

         به خاطر آرام بودن وقالبلیت تبدیل زیاد علف به شیر معروف هستند.

         دارای پستان خوش فرم

         در سال 1974 وارد آمریکا شد

         بیشتر روی مدل گوشتی آن کار شده

Romagnola

 

         از نژاد podolicونژاد های محلی در ایتالیا بوجود آمده

         در سال 1900 بهترین نژاد در پاریس شناخته شد

         یکی از بزرگترین نژاد های آمریکایی است

         مقاوم به کمبود چراگاه، مقاوم به سرما وگرما، آرام، بلوغ جنسی زودرس، عضلانی، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات غذایی، شهوت جنسی زیاد در نر

         رنگ ماده ها سفید متمایل به خاکستری روشن است.

         رنگ نر تیره ترودور چشم و گردن نیز تیره است

         نوک شاخ سیاه رنگ است

         در نر و ماده پلک، معقد، پوزه، دم مشکی رنگ است(فرج در ماده هاسیاه است)

         رنگ گوساله ها در اوایل زندگی قرمز متمایل به طلایی

         وزن گاو ماده بالغ Kg 725-500و وزن گاو نر بالغ1200Kgاست

 

Short horn

         مرکز اولیه پرورش شمال شرقی انگلستان

         در سال 1783 به آمریکا انتقال یافت

         رنگ قرمزوسفید، سر کوچک وپهن

         چشم های بزرگ،  شاخ کوتاه ، بلوغ زود رس ، سازگاری و مقاومت خوب با محیط ، طول عمر زیاد

         در سال اولیه عمر به وزن Kg550-450 می رسند.

Simmental

 

         مکان اولیه این نژاد Bernese oberlandبوده وبه سرعت در سویس شمالی و آمریکا گسترش یافت

         آرام-  پرورش آسان-بدن عضلانی،  استخوان بندی قوی، شیر خوب

         وزن گاو مادهKg  -725-550 و وزن گاو نرKg1200-1000

         اگر کیفیت غذا خوب باشد روزانه Kg5|1-1 رشد میکند.

         رنگ طلایی کم تا قرمز تیره وسر و قسمت پایین پا سفید

         بازدهی این نژاد حدود 63 درصد استکلمات کلیدی :
نوشته شده توسط صمد قرمزی در ۱۳۸۸/٥/٢٠

نظرات ()

مطالب پیشین

Powered By persianblog.ir Copyright © 2009 by samad64
This Themplate By Theme-Designer.Com

.:: Menu ::.

صفحه ی نخست
پست الکترونیک
عناوین مطالب وبلاگ
لينك rss
طراح قالب

.:: About ::.


درباره :سلام سلامی گرم تقدیم دوستان عزیز که گهگاهی سری به ما میزنن. دوستان دارم ومنتظر نظرات خوشکلتان هستم. دوستدار شما صمد کارشناس علوم دام
پروفایل مدیر : صمد قرمزی

.:: Categories ::.

خودخوری=کانیبالیسم(۱)
گلوکان= بخشی از دیواره سلولی(۱)

.:: Links ::.

حرفه ای ترین قالب هاي وبلاگ
سایت تخصصی علوم دام
علم و دانش
علوم دامی
ترکان قشقایی
گنگول هوس قشقایی

.:: Page ::.


.:: Authors ::.

صمد قرمزی

.:: Others ::.

netsoft

Strobe:

on

off

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

samad ghermezi

.:: Archive ::.

آبان ۸٩
شهریور ۸٩
اردیبهشت ۸٩
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸